fbpx
Header All Day Nuts

Privacy statement

 30/12/2021 

Wij hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gebruikt en gedeeld worden.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening. Het kan dan gaan om gegevens die we direct van jou krijgen, bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze website of het inschrijven voor onze nieuwsbrief.  

In deze privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Met deze privacyverklaring informeert All Day Nuts B.V. alle betrokkenen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.  

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.  

Over ons

All Day Nuts B.V.  (“All Day Nuts”), gevestigd aan de Oudebrugsteeg 9, 1012 JN te Amsterdam is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van jou ontvangen.  

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen persoonsgegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij onze website bezoekt, of omdat je een bestelling plaats in onze webshop.   

 1. Uitvoeren van jouw bestellingen 

Bij het uitvoeren van jouw bestellingen hebben wij (persoons)gegevens nodig. Bijvoorbeeld jouw naam, adres- en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. De wettelijke basis is uitvoer van de overeenkomst, artikel 6 lid 1 sub b AVG en gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG. 

 1. Voor marketingdoeleinden en nieuwsbrieven 

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Naast onze nieuwsbrief ontvang je alleen marketingberichten van ons wanneer je i. ons daar toestemming voor hebt gegeven of ii. daar om hebt gevraagd.  

Ontvang je liever geen nieuwsbrieven of mails meer? Uitschrijven is zo gedaan door onderaan de e-mail te klikken op “afmelden”. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 

We verwerken ook een beperkt aantal gegevens zonder dat je het direct merkt. Bijvoorbeeld als je onze digitale nieuwsbrieven leest. We verzamelen deze gegevens door middel van e-mailpixels. Met behulp van de e-mailpixels weten we of en wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail zijn gebruikt. Daardoor kunnen wij onze nieuwsbrieven relevanter voor jou maken.  

Ons e-mailpakket geeft ons niet de optie om dit op persoonsniveau aan of uit te zetten. Mocht je niet willen dat wij bij het verzenden van onze digitale nieuwsbrief gebruik maken van een e-mailpixel, dan kan jij je afmelden voor onze nieuwsbrief. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 

 1. Voor het uitvoeren van analyses en ontwikkeling van onze website, producten & diensten 

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.  

Het gaat om de volgende gegevens:  

 • Locatiegegevens 
 • IP-adres of app IDs  
 • Internetbrowser en apparaattype 
 • Websitetaal 

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. De juridische basis is toestemming, welke je geeft door akkoord te gaan met onze cookie voorwaarden in de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG). 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten: 

 • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen); 
 • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen); 
 • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen); 
 • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken); 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven); 
 • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens). 

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar hello@alldaynuts.nl. We reageren altijd binnen een maand op jouw verzoek. Voorafgaand aan het afhandelen van jouw verzoek kunnen we aanvullende gegevens opvragen om jouw identiteit te verifiëren.  

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als wij je gegevens verwerken op basis van toestemming, heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kunt je eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar hello@alldaynuts.nl. Als we geen andere grondslag hebben voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken, zullen we deze gegevens niet meer gebruiken en verwijderen. 

Met wie delen wij gegevens en waar slaan we ze op?

In een aantal gevallen verstrekken wij jouw gegevens aan derde partijen. Bijvoorbeeld verwerkers die ons helpen jouw persoonsgegevens te verwerken. We zullen jouw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen. 

Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, mogen je gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.  

Gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookie statement. In sommige gevallen zijn wij mogelijk wettelijk verplicht om jouw gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan overheidsinstanties. In alle gevallen delen we alleen strikt noodzakelijke gegevens.  

We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verkrijgen en op te slaan. Om jouw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. 

Voor de data die buiten de EU verwerkt wordt, werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen). 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding. 

We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang jouw account actief blijft, tenzij je ons vraagt ​​om gegevens of jouw account te verwijderen via hello@alldaynuts.nl. Je kan een deel van jouw persoonsgegevens altijd inzien en / of wijzigen in je eigen account. 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Op grond van artikel 32 van de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies en/of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Veiligheid
We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons) gegevens die je bij het verzenden op de website invoert versleuteld en worden de (persoons) gegevens via een beveiligde verbinding verzonden. 

Vertrouwelijkheid
Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij gaan zorgvuldig om met informatie die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens. 

Wij hanteren een hoog beveiligingsniveau voor jouw gegevens. De gegevens worden onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook het gebouw waar de server staat is goed beveiligd. 

Contact en klachten

Als je vragen hebt over dit privacy statement of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via hello@alldaynuts.nl. 

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op privacy gerelateerde vragen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookie statement

[cookie_declaration]

Toelichting over de door ons gebruikte technologieën:

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. 

Hotjar 
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze website en jouw ervaring met deze site te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze site te optimaliseren en onderhouden met behulp van feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de taal die is gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken. 

Je kan je afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over je sitegebruik en het gebruik van tracking cookies door Hotjar door deze opt-outlink te volgen. 

Gratis verzending

Wist je dat je vanaf Є 30,00 geen verzendkosten meer betaald?

Voeg nog 1 of meer heerlijke producten toe en maak gebruik van deze gratis levering!